cesta E4

Poznej českou zemi a sám sebe

Poutní cesta Blaník–Říp

Etapa 4: Kouřim–Sadská

Délka obrázek 23.0 km
Čas obrázek 6.2 hod.
Úterý
6.6.
občasný déšť
den: 16–20°C
noc: 9–13°C
 
Středa
7.6.
polojasno až zataženo
den: 23–27°C
noc: 13–17°C
 

Etapa 4: Kouřim–Sadská

Milý poutníku, vítej na poutní cestě, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Projít ji můžeš v sedmi etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. Nyní se nacházíš na čtvrté z nich. Putováním Tě může provést dvaapadesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy také nezbytně patří i turistická mapa v měřítku 1 : 90 000 a Poutníkův deník. Obojí je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů na trase. Šťastnou cestu! Cesta Česka


POPIS TRASY:


Kouřim – Mírové náměstí  Kouřim – NS Stará Kouřim – okruh (0,5 km)  Kouřim – železniční stanice (0,7 km)  Zárybník–dvůr (1,3 km)  Klášterní Skalice (1,8 km) Miškovice (1,7 km)  Vrbčany (1,8 km)  Chroustov (2,4 km)  Chotutice (1 km) → Pečky – odbočka před hřbitovem (3,4 km)  Velké Chvalovice – kaple (0,9 km)  rozcestí – cyklotrasy (1,7 km)  Kostelní Lhota – park (2,6 km)  Sadská – náměstí (2,9 km)


Kouřim nabízí mnoho zajímavého. Od Skanzenu Kouřim – Muzea lidových staveb přes Muzeum Kouřimska, kostel sv. Štěpána s gotickou kaplí sv. Kateřiny a zvonicí až po hradiště Stará Kouřim a naučnou stezku Stará Kouřim s kamenem praotce Lecha. Jak využít další chvíle právě zde, se dozvíte v informačním centru na náměstí, kde obdržíte veškeré informace k místu včetně nabídky občerstvení nebo ubytování.

Jsme-li již uspokojivě obeznámeni s městem a jeho historií, můžeme se vydat na čtvrtou etapu poutní cesty Blaník–Říp. Naše kroky nás povedou z náměstí Míru po žluté značce k rozcestí Stará Kouřim, dále po ulici Kolínská až k železniční stanici. Odtud pokračujeme po zeleném značení do Zárybníka s malebným výhledy na Kouřim, s kterou se tímto můžeme rozloučit.

Zkratkou přes pole dojdeme do Klášterní Skalice se zříceninami gotického kláštera, jehož základní kámen položil Karel IV. (Pověst také praví, že odsud vedly podzemní chodby do Kouřimi a že podzemí dodnes ukrývá poklad cisterciáků). Místo s pohnutou historií se nás snaží zdržet, ale při troše vůle pokračujeme příjemnou travnatou cestou kolem sochy svatého Prokopa přes Výrovku až do obce Miškovice.

Nyní nás zelené turistické značení vede po silnici do Vrbčan. Pozor, před obcí musíme zdolat velmi frekventovanou hlavní silnici a přejít ji s velkou opatrností. Na místě je nám odměnou návštěva pozoruhodného kostela sv. Václava, pravděpodobně založeného svatým Vojtěchem, a také starobylého hradiště.

(Z Vrbčan si můžeme udělat si zacházku do Chotouně – rodiště svatého Prokopa. Tam nalezneme mnoho památek spojených s jeho osobností – studánku sv. Prokopa, Homoli sv. Prokopa aj.)

Z Vrbčan pokračujeme po zeleném značení kolem železniční stanice, podél potoku Výrovka krajinou přírodní rezervace Stráně u splavu až do Chroustova. Dál po cestě do Chotutic míjíme přírodní rezervaci Stráň u Chroustova, před příchodem do obce nejde odolat malému osvěžení u Pramene Járy Cimrmana.

(Pouhé 2 km od Chotutic – v Radimi – stojí za vidění renesanční zámek a starobylé hradiště, k osvěžení v letních měsících láká místní koupaliště.)

Přes Chotutice projdeme rovně kolem obecního úřadu až k pomníku padlých. Tady se naše kroky propojí s cyklostezkou č. 8263. Sledujeme ji mírně doleva Viseleckou ulicí, která nás vyvede z obce na polní cestu. Při chůzi můžeme v dálce před sebou zahlédnout na kopci kostel. Jedná se o kostel sv. Apolináře v Sadské a je nám azimutem při dokončení této etapy.

Polní cesta nás přivede na silnici. Na ní odbočíme vpravo a po šesti stech metrech z ní sejdeme doleva na příjemnou travnatou cestu, která nás vyvede těsně před hřbitovem ve městě Pečky. Ani zde neopouštíme cyklotrasu, a proto zamíříme doleva pod alej a dál přes železniční trať až do Velkých Chvalovic.

Obcí projdeme podle cykloturistického značení ke kapli sv. Jana Nepomuckého, od ní pokračujeme vlevo kolem vodní nádrže až k fotbalovému hřišti. Tady nás nenápadná levá odbočka mezi domy vyvede z obce mezi pole. Neobvyklá cesta lemovaná vysokými keři nám dává pocit bezpečí a důležitosti, jako bychom procházeli slavobránou. Ještě pár kroků a na otevřeném prostranství přicházíme k rozcestí cyklotras. Po šesti kilometrech opouštíme tu naši a napojujeme se na cyklostezku č. 0124 vedoucí doprava.

Na konci polí se doslova přeneseme z jedné části lesa do druhé. Rozdělila ho dálnice, kterou po mostě přecházíme, a na pomyslném druhém břehu nás vítá parková zeleň s odpočívadly. Dorazili jsme do obce Kostelní Lhota, které dal jméno už při jejím založení kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten na cestě nepotkáme, protože po přejití přechodu přes hlavní silnici pokračujeme u parku vlevo po cyklotrase s novým značením.

Cyklostezka č. 8240 je naším průvodcem na posledních kilometrech až do středu města Sadská. Dojdeme přímo na náměstí, kde se opět shledáváme s turistickým značením pro pěší. Jen pár metrů vpravo po žluté, na hlavní silnici, se nachází informační centrum s poutnickou skříňkou. Dostaneme zde razítko ukončené etapy, mapu té následující, ale také informace o místních atraktivitách i ubytování.

V bývalém lázeňském městě můžeme navštívit kapli Panny Marie Bolestné i kostel sv. Apolináře, kde stával přemyslovský dvorec. Možnost osvěžení v létě nabízí umělé jezero v chatové oblasti.


Téma k zamyšlení

HLEDÁNÍ SVÝCH HODNOT A KVALIT

Trasa, která nás provede historicky zajímavými místy české země, je jako stvořená k zamyšlení se nad svými kvalitami a hodnotami. Každý má ve své povaze něco, co ho dělá dobrým člověkem, na co je hrdý, co u něj druzí obdivují, za co si ho váží. Díky čemu je výjimečný, vyhledávaný, oblíbený. A nesmíme zapomenout, že naši povahu neutvářejí jen geny, ale i prostředí, jehož jsme součástí. Není lehké objevit svou skutečnou kvalitu, protože ji poznáme, až když víme, kdo jsme. K tomu zase dojdeme studiem sebe sama. Rozhodneme-li se nastoupit na cestu sebepoznání, je hodnotou už i opravdovost našeho úmyslu. Vytrvalost, s jakou ve své pouti pokračujeme. Důvěra v sebe, že to nevzdáme. Odhodlání, s jakým jsme započali svou proměnu.
Téma k zamyšlení - otázky

Když se vám nebo někomu z blízkých něco povede, dokážete pochválit?

Umíte vyjádřit radost, když jste obdarováni?

Dokážete upřímně projevit vděk, když je vám pomoženo?

Rozpoznáte, že vám bylo pomoženo, nebo vše berete jako svůj úspěch?

Umíte být nápomocní? Všímaví k okolí? Komunikativní? Taktní?
Pozvání od místních

Kouřim

Kouřim je srdcem historického Kouřimska, které je jedním z nejstarších center osídlení Čech. Je místem, kde se od nepaměti střetává tradice světská s tradicí duchovní, a zároveň i místem, kde se formovala česká státnost. Tradici světskou zde vždy utvářela moc knížecí, později královská, tradici duchovní pak úcta ke svatému Prokopovi a svatému Václavovi. Obojí se pak střetává a propojuje ve staroslavné Kouřimi a v jejím starobylém chrámu svatého Štěpána, který je svědkem dávných časů i slavné minulosti města a českého národa. Vstoupíme-li do jeho nitra, do krypty zasvěcené svaté Kateřině Alexandrijské, dotkne se nás ona slavná minulost. A pokud se vnitřně ztišíme a pomyslně usedneme pod její klenbu zpodobňující strom života, dotkne se nás i duchovní rozměr tohoto posvátného místa, podstata našeho bytí. Někdo z nás možná uslyší šum andělských křídel nebeského chóru rozehrávajícího hudební nástroje na klenbě kaple, jiný zas uslyší řinčení řetězu, kterým svatý Prokop držel spoutaného ďábla, když s ním oral pověstnou Čertovu brázdu, a další zaslechne hlasy prvních obyvatel tohoto malebného kraje. Záleží pouze na každém z nás, čemu bude chtít na tomto místě naslouchat, je však zcela zřejmé, že jakmile do těchto míst vstoupíme, vnitřně nás promění. Tak jako poutníky, kteří těmito místy procházeli dávno před námi.

Michal Vevera, průvodce Muzea Kouřimska v Kouřimi a výborný vypravěč
 
load
facebook instagram přispět darujme_cz