Pranostika

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.Zima


Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.